Bike Hospital V.O.F.
Coenecoop 218,
2741PK Waddinxveen
Netherlands

KvK 29037872
BTW NR: NL812057879B01

 

Privacyverklaring:

Contact gegevens:
Bike Hospital V.O.F (handelt ook onder de handels namen BH-Tech en Pittig-belettering)
Gevestigd aan Coenecoop 218, 2741PK Waddinxveen. Nederland
T: 0182-611040 E: info@bikehospital.nl
KvK: 29037872  / BTW NR: NL812057879B01

1) Persoonsgegevens die wij verwerken
Bike Hospital verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemeen:
- Adres gegevens
- Telefoon nummer
- Email adres
- Email communicatie
- bestellingen en facturen

Winkel:
Uw aankoopbedragen via balie verkoop i.v.m. spaarkaart

Werkplaats:
Kenteken
KM standen
Framenummer
Type motor
Werkplaats historie

2) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bike Hospital V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Algemene gegevens
- Om bestellingen of werkplaats werkzaamheden goed te laten verlopen door u bijvoorbeeld te kunnen bellen of e-mailen.
- Contact op te kunnen nemen met vragen over u bestelling of eventuele terugroepacties van aan u geleverde producten.
- Om de bestellingen naar u toe te kunnen sturen of contact met u op te nemen bij niet afgehaalde bestellingen.
- E-mailadressen gebruiken wij ook om u op de hoogte te houden van acties, belangrijke wijzigingen in onze bedrijfsvoering of vakantiesluiting etc.
- Door bestelling en emailcommunicatie terug te kunnen kijken kunnen we onze klanten beter adviseren over huidige aankopen.
- Wettelijke bewaarplicht voor de belastingdienst.

Winkel:
Bij balie verkopen wordt het verkoopbedrag op u klantnummer geplaatst.
Op uw kassabon kunt u uw naam zien staan en totaal tot nu toe bestede bedrag.
Dit doen wij omdat wij met een vaste klanten spaarkaart werken.
Verder informatie over u aankopen via balie worden niet verwerkt.

Werkplaats:
Voor de werkplaats is de historie van een motor van belang om goed onderhoud te kunnen bieden aan een motor. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien wanneer het laatste onderhoud was en wat er gedaan is. We slaan hierbij het kenteken, framenummer, km stand, type motor, werkzaamheden en onderdelen op. Dit is dezelfde informatie als op de factuur staat.


Wettelijke bewaarplicht:
Bike Hospital V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3) Geautomatiseerde besluitvorming
Bike Hospital neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bike Hospital V.O.F) tussen zit.
Bike Hospital  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Windows
- Motor 2K dealer management systeem
- Hosting van webshop en website

Het belang en de bijbehorende logica zijn het aanbieden en verkopen van motorfiets onderdelen, onderhoud en reparatie van motorfietsen, verkoop van Redlineoil onder de naam BH-Tech en beletteringswerkzaamheden onder de naam Pittig-belettering.

4) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bike Hospital V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Adres gegevens: tot weder opzegging. Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten

- Telefoon nummer: tot weder opzegging. Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten

- Email adres: tot weder opzegging. Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten

- Email communicatie: tot weder opzegging. Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten

- Bestellingen en facturen: minimaal 7 jaar. Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten en voor de fiscale bewaarplicht

Winkel  aankoopbedrag : tot weder opzegging.  Doel: Vaste klanten spaarkaart

Werkplaats:
Kenteken, KM standen, Framenummer, Type motor, Werkplaats historie: tot weder opzegging
Doel: Voor toekomstige aankopen en diensten

Delen van persoonsgegevens met derden
Bike Hospital V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bike Hospital V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bike Hospital V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bikehospital.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bike Hospital V.O.F wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bike Hospital V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf 0182-611040 of via info@bikehospital.nl